enerji bakanligi uzman yardimciligi sinavi

enerji bakanligi uzman yardimciligi sinaviEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzman yardımcılarını “mesleğe özel yarışma sınavı” ile alacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılacak. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilecek. Uzman yardımcılığı süresi en az 3 yıl olacak. ANKARA (ANKA) -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzman yardımcılarını “mesleğe özel yarışma sınavı” ile alacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılacak. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilecek. Uzman yardımcılığı süresi en az 3 yıl olacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenleyen Yönetmeliğe göre uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılacak. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilecek. Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için devlet memurluğu için aranan şartları taşıyor olmak gerekecek. Başvurularda, bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, fen, fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olma şartı aranacak.

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak ve sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

SINAV HAZIRLIK KOMİSYONU

Sınav hazırlık komisyonu, müsteşarın onayı ile en az biri Personel Dairesi Başkanlığı’ndan olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşacak. Sınav kurulu; müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, birim amirleri, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personelden olmak üzere başkan dahil beş üyeden meydana gelecek. Sınav kurulunun asil ve yedek üyeleri müsteşar tarafından belirlenecek.

UZMAN YARDIMCILIĞI SÜRESİ EN AZ ÜÇ YIL OLACAK

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıl olacak. Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevleri yerine getirecek. Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlayacak.Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak.
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilecek.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın