Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/GYP/4773 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 02.05.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3898/1-1

—————

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. Tic. A. Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4954 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 26.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3899/1-1

—————

Aytur Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AYT/4060, 4405 ve 4406 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 29.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

3900/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. VIII no.lu Ağrı Petrol Ardahan, Artvin, Erzurum İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4661 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 30.04.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3901/1-1

—————

Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş.’nin II No.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/HDE/4092, 4093 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4 ncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 25.04.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatlar bu tarihte sona ermiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49 ncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3902/1-1

—————

Turkish Petroleum International Comp. Ltd.. Şti’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesinde Adana, Mersin İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4517, 4698, 4700 ve 4881 hak sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatnamesini 29.04.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

 

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın