Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Habertürk gazetesinden Güntay Şimşek’in 13 Ocak 2017 tarihli Yerli kömür santrallarına EPDK’dan fahiş tarife! köşe yazısı sonrası sert bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Güntay Şimşek, bugünkü köşesinde EPDK’nın yerli kömüre fahiş iletim tarifesi uygulayarak ithal kaynakların önünün açıldığı ve EPDK uygulamalarının Enerji Bakanlığının yerli kömüre destek politikalarıyla çeliştiğini yazdı.

EPDK’dan gelen açıklamada, devlet kurumları arasında fitne çıkartılmaya çalışıldığı ve yerli enerji kaynaklarımız üzerinde medya gücü kullanılarak kurumsal çıkarlar için kötü niyetli algı operasyonu yapıldığı vurgulandı.

Ciner grubunun yerli kömür yatırımı var

Ciner Grubu’na bağlı Park Termik A.Ş, özelleştirme ile Çayırhan termik santralininin işletme hakkını Ağustos 2011’de devraldı. Yerli kömür ile üretim yapan 4 üniteden oluşan Çayırhan Termik Santrali’nin 620 megavat kurulu gücü bulunuyor.

EPDK açıklamasında mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar olarak şunları belirtti:

Fizibilite çalışmalarında yer almayan bedellerin sonradan ihdas edilerek fizibilitelerin bozulduğu, yerli kömüre fahiş tarifeler uygulanarak ithal kaynakların önünün açıldığı ve EPDK uygulamalarının Enerji Bakanlığının yerli kömüre destek politikalarıyla çeliştiği şeklindedir.

Sistem kullanım bedeli yeni değil

Yazıda da belirtilen TEİAŞ’ın üreticilere ve tüketicilere uyguladığı iletim sistem kullanım bedeli Kurumumuz tarafından sonradan ortaya çıkarılan bir bedel değildir. Öncesinde de uygulanagelen bu bedel, 2001 yılında çıkan Elektrik Piyasası Kanununu ile birlikte TEİAŞ’ın önerisi doğrultusunda EPDK tarafından belirlenmeye başlanmıştır. Kanunda çerçevesi çizilen bir bedelle ilgili sanki EPDK tarafından ihdas edilmiş gibi bir iddiada bulunmak ne derece haklı bir yaklaşım olur kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bütün fizibilite çalışmalarında üretim santrallerinin ödemesi muhtemel sistem kullanım bedeli yer almaktadır. Dolayısıyla hiçbir fizibilite raporunda santralin ödemesi muhtemel sistem kullanım bedelinin yer almadığı ifadesi tamamen yalandır.

Çalışmalar TEİAŞ tarafından yapıldı

İkinci olarak belirtilmesi gereken husus, EPDK sektöre yönelik aldığı tüm kararlarda hem Bakanlığımızın hem diğer kamu kurumlarının hem de özel sektör katılımcılarının görüşlerini almakta, tüm görüşleri değerlendirerek karar vermektedir. İletim tarifeleriyle ilgili de aynı durum geçerli olup, tüm paydaşlardan görüş alınmıştır. Kaldı ki, paydaşlarca sunulan tüm görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak oluşturulan iletim tarifelerini, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve Bakanlık politikalarını dikkate alarak çalışmalarını yürüten TEİAŞ sunmuş ve Kurumumuz onaylamıştır.

Tarife bütün üretim kaynakları için geçerli

Mevcut iletim tarifeleri incelendiğinde, bu tarifelerin yerli kaynakları cezalandırdığı, ithal kaynakların önünü açtığı iddialarının yersizliği görülecektir. Zira, çok üretim yaparak iletim sistemini daha yoğun kullananın haklı olarak daha fazla iletim bedeli ödediği bu yapıda, çok ödeyen kaynaklar sadece yerli kömür santralleri olmayıp; ithal kömür santralleri ve kapasite faktörü yüksek olan doğal gaz santralleri de aynı kapsamda yer almaktadır. Öte yandan az üretim yaptığı için toplamda daha az iletim bedeli ödeyen santrallerimiz de ağırlıklı olarak barajlar ve rüzgar santrallerinden oluşmakta olan yerli kaynaklara dayalı üretim yapan santrallerdir.

Değişken maliyet ile adaletli yapı sağlanıyor

Mevcut tarife modeli adil bir yaklaşımla oluşturulmuş olup değişken nitelik arz eden maliyetler üretilen enerjiye sabit maliyetler ise kurulu güce bağlı alınmaktadır. Adaletli bir yapıyla kim sistemi daha çok kullanıyorsa, yani sistemde daha çok maliyet oluşturuyorsa ona daha fazla iletim bedeli yansıtılmaktadır.

EPDK; düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde ‘adalet’ olgusundan asla taviz vermemiştir. Vermesi de beklenmemelidir.

Teminat tutarları düşürülerek yatırımcının masrafları azaltıldı

Yerli kömürün EPDK tarafından desteklenmediği iddiasına gelince, devletimizin ortaya koyduğu enerji politikası çerçevesinde EPDK olarak yerli kömüre dayalı elektrik üretimini arttırmaya ve yenilenebilir enerji kaynak alanlarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerin en önemlisi ve sadece bir tanesi bu kaynaklar için alınan teminatlar ile ilgilidir.

Örneğin 500 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı bir üretim lisansı başvurusunda daha önce 18.300.000 TL Kuruma teminat olarak sunulması gerekirken yaptığımız değişiklik ile Kurumumuza sunulması gereken teminat tutarı 7.500.000 TL’ye düşecektir. Bu karar ile yerli kömüre dayalı üretim lisansı başvurusunda Kurumumuza sunulması gereken teminat tutarı için yapılacak masraf %59 oranında azaltılmıştır.

Yerli kömürde yatırım süreçleri kolaylaştırıldı

Öte yandan, yerli kömüre dayalı santrallerin lisanslandırma ve inşaat süreçlerini kolaylaştırmak için Kurumumuz tarafından çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında, kamulaştırmanın zamanlaması, gerekli belgelerin sunulma zamanlaması gibi konularda da pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

Özetle EPDK olarak yerli ve yenilenebilir kaynakların ülkemize kazandırılması için üzerimize düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün ve yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumlulukları kanunlar ile belirlenmiştir ve Kurumumuz tüketici odaklı vizyonu ile 15 yıldır enerji sektörümüzün geleceği için çalışmaktadır. Kaynağı kim olursa olsun menfaat odaklı algı operasyonları; başta Bakanlığımız olmak üzere hiçbir kurumumuz ile, ülkemize hizmet için çalışan sektör temsilcilerimizle ve aziz milletimizle aramıza nifak sokamayacaktır.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın