Türkiye sürdürülebilir enerjide dünya sıralamasında 111 ülke arasında 23. sırada yer aldı.

Coğrafi konum itibari ile rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi üretim sistemleri için çok uygun olan Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucunda dünya sıralamasında yükselme kaydedildi. Dünya Bankası tarafından bu yıl ilk defa yayımlanan Sürdürülebilir Enerji için Mevzuat Göstergeleri raporlamasına göre Türkiye sürdürülebilir enerjide dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Geçen yıl ülke genelinde enerjiye erişim, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında gösterilen başarılar sayesinde dünya sıralamasında 23. Sırada yer aldı.

Raporlamadan alınan bilgilere göre Türkiye enerjiye erişim, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda 111 ülke arasında büyük başarı göstererek 23. Sırada yer almayı başardı. Raporlamadan alınan diğer bir bilgiye göre ise dünyada tüketilen enerjinin yüzde 90’ı raporlamada geçen bu 111 ülkede üretiliyor.

Dünya Bankası tarafından yapılan raporlamaya göre ülkeler sürdürülebilir enerji sıralaması, enerji verimliliği, enerji erişimi ve yenilenebilir enerji alanındaki gelişimleri baz alınarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıllarda rüzgâr enerjisi ve güneş enerji santralleri alanlarında yapılan yatırımlar Türkiye’nin dünya sıralamasında ilerlemesini sağladı.

Raporlamadan elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin sıralamada yükselmesinde binalarda hayata geçirilen enerji verimliliği uygulamalarının, beyaz eşyalarda uygulamaya geçilen enerji verimliliği derecelendirme sisteminin, ulusal eylem planı çalışmalarının ve uyguladığı teşviklerin enerji verimliliği alanında dünyada başarılı ülkeler arasında bulunmasında çok etkili oldu.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın