Türkiye’nin 2016’da yenilenebilir enerjideki kurulu güç kapasitesi 10 yıl öncesine göre iki kat artarak yüzde 32 seviyesini aştı. Alternatif enerjiye yapılan 1,9 milyar dolar tutarındaki dev yatırımlarla 2023 için elektriğin yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefine planlanandan daha erken ulaşıldı.

Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik kalkınmaya paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline geldi. Sektöre son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandıran Enerji Bakanlığı, bu alandaki dışa bağımlılığa karşı da milli politikalar geliştirmeye devam ediyor. Su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi birçok yenilenebilir enerji türüne yönelik üretim fırsatı bulunan ülkemizde uygun tarife garantileri ile desteklenen teşvik edici politikaların ulusal şebeke içindeki payının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Türkiye, ülkenin toplam kurulu gücündeki yenilenebilir kaynak payını 2023 yılı itibarıyla yüzde 30’a çıkarmayı öncelikli hedef haline getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı raporda; Türkiye’nin 2016’da yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği kurulu güç kapasitesinin 10 yıl öncesine nazaran iki kat artış gösterdiğini ve bu hedefin aşıldığını gözler önüne serdi. Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi için devreye alınan 1,9 milyar dolar tutarındaki yeni yatırımlarla geçtiğimiz yıl rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik kaynaklı elektrik üretimi, hızla büyüyerek yüzde 32 seviyesini aştı.

Böylelikle 2023 için elektriğin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefine planlanandan daha erken ulaşılmış oldu. Beş yıl öncesine kadar yenilenebilir enerjideki kurulu güç bin 511 megavat iken, şimdi bu rakam 6 bin 294 megavata çıkmış durumda. Bu da kurulu gücün söz konusu dönemler arasında 4.2 kat arttığını gösteriyor.

Türkiye’nin elektrik piyasasında 2016 sonunda toplam kurulu gücü yüzde 7’lik artışla 80 bin megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 34’ü hidrolik santrallerden, yüzde 29’u doğal gazdan, yüzde 22’si kömür santrallerinden geldi. Lisanssız güneş enerjisinden elektrik üretiminde ise yüzde 229’luk artış yakalandı, kapasite 820 megavata ulaştı. Geçtiğimiz yıl 5 bin 350 megavat kurulu güce sahip toplam 807 santral yatırımı yapıldı. Elektrik enerjisi üretim santrali sayısı 2 bin 321’e yükseldi. 2016’da lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi 271 milyon megavat saate yaklaştı.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl enerjide gösterdiği başarı Dünya Bankası’nın raporuna da yansıdı. 111 ülkede yapılan araştırmada Türkiye, sürdürülebilir enerji sıralamasında dünyada 23’üncü oldu. Enerjiye erişimde 100 tam puan alan ülkemiz, sıralamada Rusya, Katar ve İran’ı geride bıraktı. Türkiye, binalarda hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamaları, beyaz eşyalardaki derecelendirme sistemi, sağladığı teşvikler ve ulusal eylem planı çalışmaları sayesinde bu alanda dünyada başarılı sayılan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye geçtiğimiz 10 yılda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üyeleri arasında enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkeler arasında da başı çekti. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini ortaya koyan en önemli gösterge ‘enerji tüketim miktarı’ olarak kabul ediliyor. Büyüme potansiyeline bağlı olarak ülkemiz, dünyadaki en hızlı gelişen enerji pazarı konumunda. Uzmanlar, Türkiye’nin enerji talebinin 2023’e kadar her sene yüzde 6 oranında büyüyeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde enerji talebini karşılamak için 130 milyar dolar yatırım yapılaması planlanıyor.

Türkiye’nin 2023 enerji hedefleri

Toplam kurulu güç kapasitesi 120 GW’a çıkarılacak. Su enerjisi kullanımının en üst düzeye ulaştırmak. Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini 20 bin MW’a yükseltilmesi.
Yılda bin MW jeotermal ve 3 bin MW güneş enerjisi elde etmek için yeni santraller kurmak.
Taşıma hattı uzunluğunu 60 bin 717 kilometreye çıkarmak.
Enerji dağıtımı birim kapasitesinin 158 bin 460 MVA düzeyine yükseltmek.
Akıllı şebeke kullanımını artırarak kayıp kaçağı önlemek.
Doğal gaz depolama kapasitesini 5 milyar metreküpün üzerine yükseltmek.
Nükleer enerji santrallerinin işletmeye almak.
Kömür enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini 15,9 GW’tan 30 GW’a yükseltmek.

1 Yorum

  1. Şubat sonu itibari ile 78.788 MW kurulu güç gözükmekte. 80.000 MW’a çıktığına dair bilginin kaynağı neresidir acaba_?

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın