Aklease yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyor

Aklease rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermale dayalı elektrik üretimi projelerinin finansmanına destek vererek yatırımcının en büyük sorununu aşmasını sağlıyor. Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş “7 yılda 70 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek olduk” diye konuştu.

Rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermale dayalı elektrik üretimi projelerinin finansmanına destek veren Aklease, enerji verimliliği ve kojenerasyon dahil pek çok enerji üretimi projelerine de leasing yoluyla finansman sağlıyor.

Akbank’ın iştiraki Aklease, 1988 yılından bugüne leasing sektöründe hizmet veriyor. Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, “Ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsüyüz. 2010 yılı sonunda sektörün o güne kadar ki en büyük yenilenebilir enerji projesi olan toplam 60MW büyüklüğündeki rüzgar santrali projesine 2+10 yıl vade ile finansman sağladık; 24 rüzgar türbinine sahip bu projeyle yaklaşık 70.000 kişinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek olduk” dedi.

Altundaş, gelişmeleri şöyle anlattı: “2013’te çıkarılan, lisanssız elektrik üretiminde üst sınırı 1 MW’a yükselten yasa ile yatırımcı ilgisini daha çok çekmeye başlayan, Türkiye’nin birçok farklı ilindeki birçok önemli GES (güneş enerjisi santrali) yatırımını finanse ettik ve mevcut projelerde yer almaya devam ediyoruz. Bir rüzgar santrali veya GES projesinde yatırımın yüzde 80-90’ı leasinge konu olan rüzgar türbini, güneş paneli, invertör gibi enerji üretim-aktarım ekipmanları. Yatırımın temeli olan bu ekipmanlar için uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanın yanı sıra tüm satın alım prosedürlerinin (nakliye, sigorta, navlun, gümrükleme, akreditif) müşterimiz adına uzman ekiplerimizle güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Aklease olarak, yurtdışından enerji finansmanına uygun, uzun vadeli ve rekabetçi fonlara erişim imkanımız var. Fonlama ağımızdaki para ve sermaye piyasaları, yurtdışı bankalar, ihracat kredi kuruluşları (ECA) ile sağlanan uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynağı leasingin avantajlarını birleştiriyoruz. Ülkemizde 1985’ten günümüze yatırım finasmanında önemli bir güç olan leasing sektörünün, en büyük oyuncularından biri konumundayız. Yatırım gerektiren tüm projelerde yer almayı hedefliyoruz.” dedi.