Petrol, elektrik ve doğalgazdan daha ucuz olan yeşil enerji bir AR- Ge firması tarafından keşfedildi.

Dünya bor rezervinin yüzde 72’sini içerisinde barındıran Türkiye’de yeni bir enerji kaynağı keşfedildi. Balıkesir’deki bir Ar–Ge firması yaptığı açıklamada ileri teknoloji ile işlenen bor madeninin işlenme esnasında diğer yakıt türlerinden çok daha az maliyet ile ortaya çıkan yeni bir enerji kaynağı oluştuğunu belirtti. Bor türevli olan enerji kaynağına yeşil enerji adının verildiğini belirten Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, dışarıdan hiçbir destek alınmadan kendi kaynakları vasıtası ile teknoloji laboratuvarlarında bor madeninden elde edilen sıfır değere sahip ara eleman katkılı etil bor ürününün diğer yakıt türlerine göre çok daha ucuz olduğunu söyledi. Yeni buluş hakkında detaylı bilgi veren Durukan, bor madeninin saflaştırılması ile elde edilen Sodyumpentaborat ara elemanının sıfır dereceye kadar indirilmesinin başarıldığını, saflaştırmanın gerçekleştirildiği her değerde farklı bir alanda kullanılmak üzere ara ürün katkı maddesi olarak kullanılan bor madeninin kullanım şekli olan 14’ünün işlenmesi için ile Türkiye’de gerekli teknolojinin olduğunu ülkemizde madenin 8 şeklinin işlenebildiğini söyledi.

Gerçekleşen son buluşun dünyanın en ucuz enerjisi konumunda odluğunu, petrol, elektrik, doğalgaz gibi pek çok enerji kaynağından çok daha ucuz olduğunu belirten Durukan, dünya rezervinin yüzde 72’sinin bulunduğu ülkemizde yaşanan bu gelişmenin çok önemli olduğunu, dünya biliminin henüz sıfır su molekül yapıya sahip sodyumpentaborat anhidratı üretiminden haberdar olmadığını söyledi.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın