Hükümetin üç yıllık programında yerli enerji kaynakları üretiminin artırılması önemli bir yer tutuyor. Dışa bağımlılığı azaltacak YEKA uygulamasına devam edilecek. Petrol, doğalgaz, kaya gazı ve kömür aramaları artırılacak.

Hükümetin 2018-2020 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırladığı 3 yıllık Orta Vadeli Program’ın önemli başlıklarından bir tanesini de ‘enerjide ithalata olan bağımlılığın azaltılması’ oluşturuyor. Programa göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payı artırılacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan ekipmanlarda dışa bağımlılığı azaltacak olan YEKA uygulamasına devam edilecek. Türkiye’nin yerli kaynak rezervlerinde artış sağlamak için petrol, doğalgaz, kaya gazı ve kömür aramaları artacak.

Yerli linyitin çevreyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına devam edilirken, ulaştırma, sanayi ve konut sektöründe enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik bir program başlatılacak. Kamu elektrik üretim santrallerinde, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde verimlilik artırıcı önlemler alınacak.

Bu kapsamda madencilik sektöründe de arama yatırımları artırılacak. Türkiye’nin maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için, gerek arama ve üretim teknolojilerine, gerekse cevher işleme, zenginleştirme yatırımlarına yönelik Ar-Ge ve teknoloji transferlerine ağırlık verilecek.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın