Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasında görev alan Toprak Koruma Kurulu için üçte iki çoğunlukla karar alma şartı, beşte üç olarak değiştirildi. Ayrıca Kurul, kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde, kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelik ile 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin, Toprak Koruma Kurullarının işleyişi ve kararlarını nasıl alacağını düzenleyen 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu bent, yönetmeliğin ilk halinde, “c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul gündemindeki bir kararın geçerli olabilmesi için en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı aranır. Kurul, kararları en az üçte iki çoğunlukla alır” şeklinde düzenlenmişti.

Yönetmelik ile aynı bent şu şekilde değiştirildi:

“c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Toprak Koruma Kurulu için kararlarını en az üçte iki çoğunlukla alacağı şartı kaldırılırken, bunun yerine en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı getirildi.

Eklenen son cümle ile de Kurulun, kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de karar alabileceği istisnası getirildi.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın