Aydın, jeotermal enerji sektöründe yatırımcıları cezbediyor

Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 2’lik bölümünün sağlandığı jeotermalde 671 megavatlık kurulu güçle toplam kapasitenin yüzde 64’lük bölümüne sahip olan Aydın, bu sektörde yatırımcıların dikkatini çekti.

Son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya başlayan Türkiye, 2017 senesinde güneş ve rüzgar enerjisi sektörlerinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelini devreye sokarak bu alandaki yatırımlarına ivme kazandırdı. Rüzgar ve güneş enerjisine ek olarak jeotermal alanına da ağırlık kazandıran Türkiye’nin bu alandaki yatırımları günden güne artıyor. Bin 100 megavat jeotermal kurulu gücüne sahip olan Türkiye, 650 milyon dolar değerinde doğalgaz ithalatını engellemiş oldu.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)’in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 2’lik bölümü jeotermal enerjiden elde ediliyor. Jeotermal sektöründe kurulu gücünü bin 100 megavata çıkaran Türkiye, dünyada ABD, Filipinler ve Endonezya’dan sonra 4. sırada bulunuyor. Ülke sınırları içinde bin 100 megavat kurulu gücün yüzde 64’lük bölümüne tekabül eden 671 megavat kurulu güce sahip Aydın, jeotermal yatırımlarında ilk sırada bulunuyor. Aydın’ı 243 megavat kurulu güçle Denizli ve 166 megavat kurulu güçle Manisa seyrediyor.

Büyük Menderes Grabeni üstünde olan Aydın’da 24 jeotermal santralinden elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. 2 milyar 684 milyon dolar tutarında yatırımla faaliyete sokulan santraller bunun yanı sıra şehir ekonomisine de katkı sağlıyor. Jeotermalden enerji üreten büyük şirketlerin yatırım yaptığı Aydın, şehrin bu yöntemle ısıtılması için valilik kanalıyla girişimler yaptı. Şehirde jeotermal santral yatırımları devam ediyor.

Jeotermal enerjide ilk önce yer altında kullanılacak kaynaklar belirleniyor. Bu bölgelere yapılan sondajların ardından yerin 2 bin metre altından 120 ila 280 derece arasında değişen sıcak su kaynağı yer üstüne çıkartılıyor. Buhar ve su olarak iki hattan jeotermal santrale aktarılan kaynak, sıcaklığıyla pentan denilen sıvıyı buharlaştırarak türbine gönderiyor.