Çatıda üretilen elektriğe vergi muafiyeti

Çatı ve cephe uygulamalı kurulacak 10 kW altı güneş enerjisi santrallerinden gelir vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme dün TBMM Plan ve Bütçe komisyonundan geçti. Düzenlemenin Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yasalaşması bekleniyor.

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını artıracak önemli bir düzenleme kısa süre önce hayata geçirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “çatı mevzuatı” olarak bilinen düzenlemesi ile aboneler, binalarının çatı ve cephelerine yerleştirilecek güneş panelleriyle elektrik üretebilecek.

Defter tutma zorunluluğu kalkıyor

Çatıda elektrik, vergiden muaf olacak. Konutlarda çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kilovat olan elektrik üretim tesisinin ürettiği elektrik vergiden muaf olacak. Bu şekilde ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satan kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.