Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

20.02.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine bununla birlikte AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin aynı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine ve bu şirkete idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 20.02.2018 tarih, 18-06/101-52 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.

Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin

Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un

49.Maddesi Uyarınca Açıklanması

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 20.02.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-06/101-52 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

  1. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Akdeniz elektrik dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti pazarında hâkim durumda olduğuna oybirliği ile,
  2. CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin, Akdeniz elektrik dağıtım bölgesinde, “serbest tüketici limitinin altında kalan tüketicilere yapılan elektrik enerjisinin perakende satışı”, “dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayi müşterilerine yapılan elektrik perakende satış”, “ticarethane müşterilerine yapılan elektrik perakende satış” ve “mesken müşterilerine yapılan elektrik perakende satış” pazarlarında hâkim durumda olduğuna oybirliği ile,
  3. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında hâkim durumlarını kötüye kullandığına oybirliği ile,
  4. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,
    • Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye 11.814.184,76 TL,
    • CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 26.341.333,17 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile,
  5. AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla adı geçen şirkete idari para cezası verilmesine yer olmadığına oybirliği ile,
  6. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’den oluşan dikey bütünleşik yapının 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde rekabet ihlali niteliğinde olan uygulamalarına son vermesi gerektiğine oybirliği ile

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın