Elektrikli araçların çoğalmasıyla AB’de 49 milyar euro daha az petrol ithalatı yapılacak

Avrupa Birliği nezdinde yayınlanan bir raporda, ilginç bilgiler yer alıyor. Buna göre Avrupa coğrafyası, elektrikli araçların çoğalması nedeniyle 2030 senesine gelindiğinde kırk dokuz milyar euro daha az petrol ithalatı gerçekleştirecek.

Cambridge Econometrics’nin yayınladığı raporda, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için elektrikli otomobil araştırması yaptı. Raporun hazırlanmasında Renault Nissan, ETUC, Valeo, Michelin, Lease Europe, BMW, ABB, ABB, EUROBAT, Ulaşım & Çevre (T&E), Enedis, European Aluminium, Air Liquide, IndustriAll European Sendikası ve Avrupa Tüketici Örgütü’nden (BEUC) destek alındı. Buna göre raporda, elektrikli taşımanın önemi vurgulanıyor. Avrupa Birliği, mevcutta ham petrol üretiminin yüzde seksen dokuzunu ithal ediyor ve ithal edilen petrolün büyük çoğunluğu da ulaşımda yakıt olarak kullanıyor. Ancak ithal petrol yerine, yerel elektrik üretiminin kullanılması milyarlarca euronun AB’de kalmasını sağlayacak.

Buna göre rapor, üç farklı senaryo dâhilinde elektrikli taşımaya geçişte Avrupa Birliği için ekonomik yükselmeye işaret ediyor. 2020 senesinden itibaren karbondioksit standartlarına uygun araç üretilmesi kapsamında, Avrupa’da 2030 senesinde GSYİH’de %0,1 etki görülecek. Muhtelif başka yenilikler de söz konusu olduğunda ise 2025’ten sonra GSYİH artmış olacak. Bununla birlikte 2030’da senelik %0,2, 2050’de de %0,5’lik bir artış öngörülüyor.