Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin payını iki kat artırması ekonominin iyileşmesine hizmet ederken, emisyon azaltımı için kilit önem taşıyor. Dün yayınlanan rapor, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 34’e çıkarılabileceğini ortaya koyuyor. Böylelikle ekonomik gelişme tetiklenebilir ve emisyon azaltım hedeflerinin de gerçekleştirilmesi kolaylaşabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA tarafından Brüksel’de yayınlanan rapora göre, Avrupa Birliği 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin toplam tüketilen enerji içindeki payını yüzde 34’e -2016 payının iki katı kadar- çıkarabilir ve ekonomiye olumlu katkıda bulunabilir.

Avrupa Komisyonunun isteğiyle hazırlanan “Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları” raporunun tanıtım toplantısında sonuçları paylaşan IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin, yenilenebilir enerjinin payının daha da artırılmasının günümüz teknolojisiyle çok daha kolay olduğunu ve bunun 2030 yılına kadar AB GSYH’sinin yüzde 0,3’üne denk bir ek yatırımla -yaklaşık 368 milyar Euro/yıl- mümkün olduğunu belirtti. AB’de halihazırda yenilenebilir enerji sektöründe çalışan 1,2 milyon kişi sayısı da böylece ciddi bir artış gösterebilir.

Yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıyla, emisyonlarda 2030 yılına kadar yüzde 15’lik (İtalya’nın toplam emisyon miktarı kadar) ek bir azaltım sağlanabilir. Bu azaltımlar, AB’nin emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yüzde 40 azaltma hedefine uyum göstereceği gibi, AB’yi uzun vadeli karbonsuzlaşma yolunda doğru bir rotaya sokabilir. Yenilenebilir enerji payındaki artış, enerji maliyeti ve önlenen çevresel ve sağlık maliyetleri göz önüne alındığında, 2030 yılına kadar yılda 44 milyar ile 113 milyar avroluk bir tasarruf sağlayabilir.

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin’e göre: “Avrupa yıllardır uzun vadeli, iddialı hedefler ve güçlü politika önlemleri sayesinde yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasında öncü rol üstlendi. AB, iddialı ve gerçekleştirilebilir yeni bir yenilenebilir enerji stratejisiyle, yatırımcı ve planlamacılara piyasada güven ortamı sağlamanın yanı sıra istihdam da sağlayabilir, halk sağlığını iyileştirebilir ve iklim hedefleriyle uyumlu, daha güçlü bir karbonsuzlaştırma patikası izleyebilir.”

Raporun çok doğru bir zamanda yayınlandığına değinen Avrupa Komisyonu Enerji ve İklim Komiseri Miguel Aria Cañete ise görüşlerini şöyle ifade etti: “Rapor, yenilenebilir kaynak maliyetlerinin son birkaç yıl içinde önemli derecede düştüğüne dair kendi değerlendirmelerimizi doğruluyor. Avrupa’nın yenilenebilir enerji politikalarına son şeklini verecek ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek müzakerelerde iddia seviyemizi belirlerken bu yeni gerçeklikleri de göz önüne almamız gerekiyor”

Rapor, tüm AB üyesi ülkelerin uygun bir maliyetle yenilenebilir enerji potansiyelini artırabileceğinin altını çiziyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ısınma ve soğutma seçeneklerinin AB’nin bu ek potansiyelinin üçte birinden fazlasını teşkil ettiğine değiniyor. Dahası, AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yenilenebilir enerjiyle çalışan tüm ulaşım seçeneklerine de ihtiyaç duyulacak.

Raporda yer alan diğer temel bulgulardan bazıları:

-2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının %34’e çıkarılması için yapılması gereken tahmini ortalama yenilenebilir enerji yatırımı 62 milyar Avro’dur.

-Raporda bahsi geçen yenilenebilir enerji potansiyeliyle, 327 GW kurulu gücünde rüzgar enerjisi (referans senaryodan 97 GW daha fazla) ve referans senaryodan 86 GW daha fazlasına denk gelen 270 GW kurulu gücünde güneş enerjisi sağlanabilecektir.

-Isı pompaları ve elektrikli araçların hızla yaygınlaştırılması, referans senaryoda %24 olan elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %27’ye çıkaracaktır.

-Yenilenebilir enerjinin elektrik sektöründeki payı 2015’teki %29’dan, 2030 yılında %50’ye çıkacaktır.

-Nihai kullanım sektörlerinde yenilenebilir enerji, binalarda enerjinin %42’sini, sanayide %36’sını ve ulaşımda %17’sini sağlayacaktır.

-AB’nin uzun vadeli karbonsuzlaştırma hedeflerini tutturması için, elektrikli araçlar dahil tüm yenilenebilir enerji kaynaklı ulaşım seçeneklerine ve hem ileri teknoloji, hem de geleneksel bioyakıtlara gereksinim duymaktadır.

Rapor, Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2016’da başlayan ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için bir çerçeve sunan “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” çalışmasının devam eden görüşmelerine de katkı sunuyor.

Avrupa Birliği için Yenilenebilir Enerji Olasılıkları raporu, IRENA’nın REmap olarak adlandırdığı ve uygun maliyetli bir sürdürülebilir enerji geleceği için ülkelerin, bölgelerin ve dünyanın yenilenebilir enerji artırma potansiyelini belirleyen yol haritasının bir parçasıdır. Bu yol haritası elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve ulaşımda yenilenebilir enerji seçeneklerine odaklanmaktadır. REmap’ın Avrupa çalışması, 10 AB üyesinin (AB enerji tüketimin %73’ünü teşkil eden) mevcut REmap çalışmalarının detaylı analizlerini temel almakta ve diğer 18 üye ülkeninin yüksek düzey analizleriyle birleştirmektedir.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın