Bu sene 2 adet OSB’de elektrik motorları dönüşüm programı uygulanacak. Böylece sanayide kullanılan elektrik motorlarının enerji tüketimlerini azaltmak hedefleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ’lerle ilgili önemli düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.Bu kapsamda girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında verilen önceliklerde düzenlemeye gidilecek.

Yenilik, verimlilik, istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimcilik de ön plana alınacak. Girişimci Bilgi Sistemi temelli olarak KOBİ’lerin verimliliklerini ölçme ve belgelendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecek. Yüksek verimliliğe sahip olduğu belgelenen KOBİ’lerin desteklere öncelikli ve avantajlı ulaşımını sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi büyüyen ve büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı KOBİ’leri destekleyecek özel bir program tasarlanarak yürürlüğe konulacak. KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılması da sağlanacak. Bunun için KOBİ’lerin Ar-Ge sonucunda geliştirdiği prototiplerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik destek sağlanacak. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı çalışmaları için yüksek verimli elektrik motorlarına geçiş sağlanacak.

KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında en az 2 OSB’de elektrik motorları dönüşüm programı uygulanacak. Sanayideki elektrik motorlarının enerji tüketimlerini azaltmada kullanılan teknik uygulamalar ve farkındalık oluşturularak yaygınlaştırılacak.

3 Yorumlar

  1. the lurking fear”daki gibi vokalleri daha �nde bulamay�nca ba�ta yad�rgad�m. �u an ise par�aya hasta olmu� durumday�m. senenin y�ld�z� g�z�kt� gibi. umar�m yan�lmam.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın