Türkiye’de 15 milyar tonluk kömür rezervleri bulunduğunu belirten Maden-İş Sendikası, enerjide yerli üretimin, tüketimi karşılama oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu, bunun için de milli enerji politikalarını destekledikleri kaydetti.

Maden-İş Sendikası’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte enerjiye ve elektriğe ihtiyacın arttığı belirtilerek, elektriğin yokluğunun ya da enerjideki dışa bağımlılığın, üretimde ve günlük hayatta büyük sıkıntılara yol açtığı vurgulandı.

Söz konusu açıklamada, ülkenin sanayileşme yolunda kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerjiye olan ihtiyacının giderek arttığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz elektriği en pahalı kullanan ülkelerden biridir. Ülkemizin zengin petrol yatakları, doğalgazı ve yenilenebilir enerji tesisleri yoktur. Ama ülkemizin 15 milyar tonluk kömür rezervleri bulunmaktadır. Enerjide yerli üretimin, tüketimi karşılama oranı yüzde 35’dir. Yani yüzde 65 ithal ettiğimiz enerjinin 2020’lerde yüzde 78’lere çıkması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin kesintisiz olarak sağlanması için yeni ve modern enerji santralları kurulması ise milli menfaatlerimiz için zaruri bir durumdur. Termik santrallere karşı çıkanların hassasiyetini anlıyor ve aynı hassas duygularla hareket ediyoruz fakat ulusal kaynaklarımızı yadsıyan yaklaşımlar, ülkemizi bir enerji bunalımı ve karmaşası ile karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.

Türkiye’nin milli kaynaklarını kullanmamasının ve üretime sokmamasının milli menfaatlere aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, “Milyar ton rezervli yataklarımız varken, ithalata dayalı enerji politikaları ülkemizin enerji alanındaki açığını kapatmaz. Kapatsa da bu sağlıklı bir yöntem olmaz. Yeni nesil termik santral teknolojileri, çevreye zarar vermeyecek, bölgesinde istihdam oluşturacak ve işsizliği önleyecek, bulunduğu yöreyi kalkındıracak hale gelmiştir. Ülkemizin milli enerji politikalarını destekliyor ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.” denildi.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın