Türkiye’de 2017 senesinde 5 bin 840 megavat kapasiteli elektrik üretim santrali hizmete açıldı. Bu santrallerin faaliyetlerine başlaması için 6.2 milyar dolar tutarında yatırım yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye’nin elektrik enerjisindeki kurulu gücü 2017 Aralık ayı itibarıyla toplam 85 bin 200 megavata ulaştı…

Geçen sene en çok yatırım doğalgaz ve kömür santrallerine yapıldı. Bir sene içinde 2 bin 621.5 megavat kurulu güce sahip doğalgaz santrali için anlaşmalar tamamlandı. Bu doğalgaz santralleri için 2 milyar 225 milyon dolar yatırım yapıldı. İşletmeye dahil olan bin 320 megavat kapasiteye sahip ithal kömür santralleri için ise 1 milyar 560 milyon dolar yatırım yapıldı. Geçen sene yenilenebilir enerji kaynaklarında toplam bin 821 megavatlık kapasiteye ulaşıldı.

Rüzgar enerjisinde yatırım tutarı 900 milyon dolara ulaşan 746.3 megavat kurulu güce sahip rüzgar santralleri faaliyetlerine başladı. girdi. Aynı süreçte, 736.9 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santralleri için 1 milyar 105 milyon dolar yatırım yapıldı. 338 megavat kurulu güce sahip jeotermal, biyokütle, atık ısı ve güneş enerjisi santrallerine yapılan yatırımlar ise 332 milyon dolara ulaştı. Kalan 78 megavat kapasiteye sahip yerli kömür, linyit, fuel-oil, kojenerasyon gibi kaynaklardan elektrik üretimi için 80 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu veriler kapsamında, 2017 senesinde faaliyete alınan toplam 5 bin 840 megavat kurulu güce sahip lisanslı elektrik üretim tesisi için yapılan yatırım tutarı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Elektrik sektöründe bin megavat kurulu güç için yapılan ortalama yatırım tutarı 850 bin dolar ila 1.7 milyon dolar arasında değişiyor. Linyit kömürle çalışan elektrik santrallerinde bin megavatlık kapasite için yatırım tutarı 1.7 milyon dolar olarak belirlenirken, hidroelektrik santralleri için bu tutar 1.5 milyon dolar, rüzgar enerjisi santralleri için 1.2 milyon dolar, ithal kömürde 1.15 milyon dolar ve doğalgazda ise 850 bin dolar olarak belirlendi.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın