Cazibe merkezlerindeki yatırımlar için 3 yıl enerji desteği verilecek

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik destekler için esaslar belirlendi. Merkezlerdeki yatırımlar için 3 yıl enerji desteği verilecek.

Ekonomi Bakanlığı’nın Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği, 15 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile Bakanlar Kurulu’nun Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de belirtilen teşvik belgesi müracaatında aranan bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilecek.

Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekecek.

Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanacak.

Destekten yararlanılabilmesi için illerde valilik bünyesinde oluşturulacak Komisyona tebliğde belirtilen belgelerle müracaat edilecek. Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgesi, her bir dönemde Komisyona ibraz edilecek.

Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekecek.

Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen il düzeyinde, Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ile elektrik dağıtım şirketinden birer temsilci katılımıyla Enerji Desteği Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, ilde bulunan işletmelerin destek taleplerini aylık dönemler halinde değerlendirecek.

Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, destekten yararlanması uygun görülen yatırımlar için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bütçe imkânları çerçevesinde destek ödemesi yapılacak.