KOBİ’lerin enerji verimliliği önlemlerini uygulayabilmeleri için destek verilecek

KOBİ’lerin uzun vadeli finansman kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesi için birçok destek programı sürdüren KOSGEB, bu işletmelerin alternatif finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırarak, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarına, istihdam yaratmalarına ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerine imkan sağlayacak planlamalar yapıyor.

KOBİ’lerin mevcut finansman kaynaklarına ulaşımları kolaylaştırılırken, KOBİ’lerin uygun koşullarda banka kredileri temin edebilmelerine yönelik kredi faiz destek programları uygulanacak. Çalışmalar kapsamında KOSGEB, KOBİ Kredi Faiz Desteği programlarından 2018 yılında 2 bin KOBİ’ye destek ödemesi yapılmasını hedefliyor. KOBİ’lerin enerji verimliliği etütleriyle belirledikleri enerji verimliliği önlemlerini uygulayabilmeleri için destek programları geliştirilecek. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümü sağlanacak. Kredi Garanti Fonu imkanlarından daha fazla KOBİ yararlanabilecek.