Çatıda elektrik üretimine yüzde 5 stopaj zorunluluğu getirildi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için teşvik edilen çatıda güneş enerjisinden elektrik üretimine yüzde 5 stopaj ödeme zorunluluğu getirildi.

Çatıda elektrik üretimi konusunda Enerji Bakanlığı tarafından yapılan teşvik edici çalışmalara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir darbe vurulmaya hazırlanıyor. 10 kilovat ve altında elektrik üreten kişilerin vergiden muaf esnaf statüsüne alınması için yapılan çalışmada ürettiği elektriğin fazlasını dağıtım şirketlerine satanlara yüzde 5 oranında gelir vergisi stopajı ödeme zorunluluğu getirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada vergiden muaf esnaf kabul edilebilmek için mevcut elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün en fazla 10 kilovat olması gerekiyor. Ayrıca üretim yapanların fazlalık elektriği dağıtım şirketlerine satması da gerekecek. Zirai, ticari ya da mesleki kazanca sahip olan gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri de ihtiyaç fazlası elektriği dağıtım şirketlerine satarken vergiden muaf esnaf statüsünden yararlanabilecek. Bu kişiler defter tutmak ya da beyanname vermek zorunluluğu altında olmayacak.

Elektrik üreterek ihtiyaç fazlası elektriği dağıtım şirketlerine satanların tek vergisi sattıkları tutardan alınacak olan yüzde 5 gelir vergisi stopajı olacak. Bu ödeme de dağıtım şirketine yapılacak ve dağıtım şirketi verginin devlete ödenmesinden sorumlu olacak. Apartman içerisinde alınan elektrik için vergiden muaf esnaf statüsünde olan kişiler gider pusulası kesecek. Bu gider pusulalarının da 5 yıl süre ile saklanması gerekecek.