ABD’nin ham petrol stokları geçen hafta yüzde 1,4 oranında arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan haftalık verilere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin ticâr îham petrol stokları, geçtiğimiz hafta içerisinde %1,4 oranında artışa geçerek altı milyon iki yüz bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan haftalık verilere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin ticârî ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta içerisinde %1,4 oranında artışa geçerek altı milyon iki yüz bin varil arttı. Buna göre stoklar, toplamda dört yüz otuz altı milyon varile ulaşmış oldu. Piyasa analistleri, stokların salt yedi yüz bin varil artış göstermesini beklemekteydi. Zira bir önceki hafta içerisinde de ham petrol stokları iki milyon iki yüz bin varil yükselişe geçmişti.

Öte yandan ticârî ham petrolden ayrı hesap edilen stratejik ham petrol stokları da %0,1’e denk gelen beş yüz bin varil düşüşle altı yüz altmış dört milyon üç yüz bin varile düştü. EIA’nın verilerine göre ülkenin benzin stokları da %0,5’e denk gelen bir milyon iki yüz bin varil yükselişe geçerek iki yüz otuz sekiz milyon varile çıktı. Piyasa analistleri, söz konusu stokların altı yüz bin varil düşmesini bekliyordu. Bununla birlikte bir önceki hafta içerisinde benzin stokları sekiz yüz bin varil yükseliş göstermişti.

Tüm bu veriler ışığında ülkenin ham petrol ithalatı da günde seksen bin varil yükselişe geçerek sekiz milyon beş yüz elli bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da yüz seksen üç bin varil düşüş eğilimi göstererek iki milyon yüz elli bin varile kadar indi.