Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) kuruldu

“Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği” (VERİMDER), Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçti.

Enerji verimliliği ve tasarrufu hususunda yeni bir proje hayata geçirildi. Açılan “Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği” (VERİMDER) ile Türkiye ekonomisine katkı sağlanacak. Derneğin amacı ise, Türkiye’de enerji verimliliği hedefi için kamuoyunda farkındalık yaratmak olarak açıklandı.

VERİMDER’in misyonu ise Türkiye ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç noktası olan yapılarda enerji verimliliğini sağlamak. İştigal alanını sadece yapılarla sınırlı tutmayacak olan VERİMDER, enerji verimliliği bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağlayacak.

Dernek, araştırmalar, saha çalışmaları, konferanslar ve diğer iletişim kanallarını aracılığıyla, hane halkına dolaylı olarak ise ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu vizyonlu VERİMDER, tüketici hak ve sorumluluklarını gözetiyor ve bununla birlikte kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve eşgüdümü oluşturmayı hedefliyor.

VERİMDER’in, üniversite, bilim kuruluşları ve araştırma geliştirme kurumları ile bilimsel faaliyetlerde de bulunacak. Okullardaki mevzuata göre enerji tasarrufu bölümleri açılmasını ve sektörün ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılayacak.