Ersan Petrol Sanayi AŞ’nin ham petrol işleme rafinerisi ve Eko Temiz Enerji AŞ`nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Bakanlar Kurulunun, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin” kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ersan Petrol Sanayi AŞ tarafından Kahramanmaraş’ta yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon lira sabit yatırım tutarlı ham petrol işleme rafinerisine ve Eko Temiz Enerji AŞ tarafından Niğde’de yapılacak toplam 3 milyar 822 milyon lira sabit yatırım tutarlı fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

Karar kapsamında, ham petrol işleme rafinerisine verilecek faiz ve/veya kar payı desteği ise 555 milyon lirayı, fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine verilecek destek de 350 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

Ersan Petrol Sanayi’nin ham petrol işleme rafinerisine sağlanacak enerji tüketim harcamaları desteği 555 milyon lirayı, Eko Temiz Enerji’nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine verilecek enerji desteği ise 500 milyon lirayı aşmayacak.

İlgili projelere sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek.

Karar kapsamında ham petrol işleme rafinerisine azami 86 milyon lira, fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine ise 72 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

Buna göre, nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın