Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir devlet kurumunun temeli atıldı. Nükleer Düzenleme Kurulu olarak isimlendirilen bu kurum nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ve bu faaliyetlerin sonucunda meydana gelebilecek tehlikelerin önüne geçme amacıyla hareket edecek. KHK uyarınca ülke genelinde nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonu konu alan faaliyetleri yürüten işletmeler, faaliyete başlamadan önce NDK’den izin alacak ve NDK’nin koyduğu düzenlemelere uygun şekilde faaliyetlerini yürütecek.

5 kişilik kurul, kararları alacak Kamu tüzel kişisi olan ve idari ve mali açıdan özerkliğe sahip olan NDK, kurul ve başkanlık olmak üzere iki birimden oluşacak. Kurumun karar organı olan kurulun 5 üyesi bulunuyor. Bu üyelerden biri kurula başkanlık ederken bir diğer üye ise ikinci başkan sıfatıyla kurulda yerini alacak. NDK’nin görev ve yetki alanı içerisindeki faaliyetlere yönelik kararlar alacak olan kurulun 5 üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Asıl amacı nükleer enerji faaliyetlerinin neden olabileceği riskleri bertaraf etmek olan NDK, kendisine verilen görevleri yerine getirirken analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi çeşitli hizmetleri de yürütecek. Bu hizmetlerin yürütülmesi içinse Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi(NÜTED) kurulacak. Paylarının en az yüzde 51’i NDK’ye ait olan NÜTED, NDK’nin görev alanı içinde yürüttüğü hizmetlerde kurumun adeta eli ayağı olacak.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın