Yeni dönemde hükümetin en önemli önceliklerinden biri yer altı kaynaklarının çıkarılarak ekonomiye kazandırılması olacak. 703 sayılı uyum kararnamesi ile ilgili çalışmalara vergisel destekler ve istisnalar sağlanacak.

703 sayılı uyum kararnamesi ile önümüzdeki dönem yeraltı kaynaklarına daha da önem verilecek. Bu kapsamda yeraltı kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ile ilgili çalışmalara vergisel destekler ve istisnalar sağlanarak, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün yapacağı araştırmalara muafiyet desteği getirildi. Böylece enstitü elde ettiği gelirlerden dolayı kurumlar vergisi yükümlülüğüne girmeyecek.

BAĞIŞ YAPANA İNDİRİM İMKANI
Buna göre, Enstitünün araştırma faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemleri harçlardan, belediye gelirleri kanunu gereği alınacak vergi ve harçlardan ve katılım payından muaf olacak. Bu işlemler çerçevesinde düzenlenecek kağıtlarla ilgili olarak da damga vergisinden de istisna tutuluyor. Ayrıca araştırma faaliyetlerine destek amaçlı olarak işletmeler tarafından yapılacak nakdi bağış ve yardımların da aynı işletmelerce gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim imkanı getiriliyor. Enstitü kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden de muaf tutuluyor. Yine enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde de teminat aranmayacak.

MAKİNE TEÇHİZAT İÇİN DESTEK
Düzenleme ile enstitünün faaliyetleri kapsamında binek araçları hariç olmak üzere ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçalarının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri de KDV ve ÖTV hariç, gümrük vergisinden, damga vergisinden ve ücretten istisna olacak. Bunlar için ithalat sınırlaması olmayacak. Enstitü ihtiyaç duyduğu hizmetleri satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek. Yine yapacağı araştırma, incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsat veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

MADEN VE PETROL TEK ÇATIDA
Düzenleme ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılıyor. Yerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kuruluyor. Bu kapsamda da MAPEG’in faaliyetleri nedeniyle elde edeceği her türlü gelirlerine vergi, resim ve harç muafiyeti getiriliyor. MAPEG de tıpkı Bor Enstitüsü gibi yapacağı işlemler yönünden KDV ve ÖTV’ye tabi olacak ancak, her türlü vergi resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak.

Taek’e bütçe dışı ön ödeme
Düzenleme ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) faaliyetlerine de gümrükten, gelir ve kurumlar vergisine, damga, resim ve harçlara kadar bütün vergilerden muafiyet ve istisna desteği getiriliyor. Yine kurumun faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan bağış, yardım ve vasiyetlerle ilgili de vergisel muafiyet sağlanıyor. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gereli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini durumunda bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yükleme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek.

Çalışanlara da ek düzenleme
Öte yandan 703 sayılı düzenlemedeki geçici 14’üncü maddesinde ise TRT personelinden 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na ve 5510 sayılı SGK Kanunu’nun hükümlerine göre emekli aylığı hak edenlerden düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 2 ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyesinin artırılması imkanı getiriliyor. Buna göre, yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 5 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 5 yıldan daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödeme yapılacak.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın