Türkiye’de ocak-haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını (yüzde 86) yerli kaynaklar oluşturdu.

Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırma hedefi kapsamında, hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerine yönelik yatırımlar artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü 86 bin megavatı aştı. Yılın ilk yarısında 926 megavat kapasiteli 58 elektrik üretim santrali faaliyete girdi. Bu santrallerden 44’ü yerli enerji kaynaklarından oluştu. Ocak-haziran döneminde 510.6 megavat kapasiteli 14 hidroelektrik santrali, 138.4 megavat kapasiteye sahip 16 rüzgâr enerjisi santrali ve 80.5 megavat kapasiteli 2 jeotermal enerji santrali işletmeye girdi.

Bu kaynakların yanı sıra biyokütle, çöp gazı ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğu 26.5 megavatlık 12 santralde daha elektrik üretimine başlandı. Altı aylık dönemde 132 megavat kapasiteye sahip 11 doğalgaz santrali devreye girerken, 24 megavat kapasiteli bir ithal kömür, 13.3 megavatlık bir doğalgaz-fuel oil santrali ile 1 megavatlık doğalgaz- sıvılaştırılmış gaz santrali de işletmeye alındı.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın