“Avrupa kömürü terk etmeli”

Avrupa Birliği Komisyonu yeni iklimi koruma hedeflerini açıkladı. Komisyon 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun 1990 yılı düzeyinin yüzde 55’ine indirilmesini tavsiye ediyor. Polonya’daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde başlatılan iklim tartışmasına Frankfurter Allgemeine Zeitung şu satırlarla değiniyor:

“Avrupa iklimi koruma şampiyonluğunu çoktan kaybetti. Washington’un egoistçe aldığı kararlar da iklim politikasını zora sokuyor. Avrupa Birliği geri adım atmayıp Katowice’deki iklim konferansında inandırıcılığını yeniden kazanmalıdır. Enerji verimliliğini ve çevre dostu enerjileri kapsayan iklim stratejisi sadece bir başlangıç olabilir. Avrupa kömürden elektrik üretmeye son vermek ve sera gazı emisyonlarını asgariye indirmek zorundadır. Konferansın ev sahibi Polonya en fazla kömür yakan AB ülkelerinin başında geliyor. Komisyon AB ülkeleri arasında tartışma çıkmaması için bu gerçeği açıkça dile getirmek istemedi.”

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda AB’nin iddialı iklim hedeflerini tutturmasının zor olmadığı belirtiliyor:

“AB ekolojik enerjileri ve enerji verimliliğini arttırma planlarını uygularsa, sera gazı emisyonunu düşürme hedefine ulaşabilir. Ancak iki sorunlu nokta var: Birincisi AB’nin planlarının Paris İklim Anlaşmasında öngörülen 1,5 derecelik ısınma hedefini tutturmaya yetmeyecek olması. Bunun için sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyinin yüzde 55’ine değil, yüzde 45’ine indirilmesi gerekir. İkincisi, yenilenebilir enerjilere geçişi sağlayıp enerji tasarrufunu arttırıcı araçların devreye sokulması gerektiğidir. 2020 için saptadığı ulusal iklimi koruma hedefi iflas eden Almanya bu alanda öncülük rolünü üstlenebilir.”