Yorum: ARAMCO’nun halka arzı konusu hakkında soğukkanlı bir bakış

Farklı medya ve haber portallarının Reuters’dan aktardıkları habere göre, Suudi Arabistan ARAMCO’nun halka arzını iptal ederek halka arzdan sorumlu danışmanların tümünün işine son verdi.

Aynı günün akşamı halka arzın uygun zamanda yapılacağının altını çizen ve haberi yalanlayan resmi bir açıklama yapıldı.

Medyanın konuyu ‘dramatik’ bir biçimde ele almasını izliyorum. Medya derken, Katar’ın darbeci medyası veya İran’a ait mezhepçi medya veya trompetlerini kastetmiyorum, zira, bu medya kurumları ne dikkate alınacak ne de saygı duyulacak cinsten. Diğer taraftan, Batı medyası konuyu ‘üzüntü verici’ ve ‘feci’ olarak nitelemesi düşündürücü.

ARAMCO’nun halka arzı, Suudi Arabistan yönetimi için, petrol fiyatlarındaki çok keskin düşüş ve iki yıldan fazla bir süre önce duyurulan kalkınma gereklilikleri ve hükümet harcamaları taahhütlerinden doğan zorlu ekonomik koşullar karşısında alternatif bir “finansman” seçeneğinden ibaretti. Bu denli mali ve ekonomik büyüklükteki halka arzın gerçekleşmesi için halka arza dahil olabilmeye aday uluslararası pazarlarla görüşmeler yapılırken gelişmeler yaşanmış, petrol fiyatları büyük ölçüde iyileşmiş, Suudi hazine gelirleri artmış, bütçe açığı azalmış ve petrol dışı gelirleri istikrarlı bir şekilde artmıştır. Suudi Arabistan makamları, SABIC ve ARAMCO için farklı finansman çözümleri yaratma yoluna gitti.

ARAMCO’nun halka arz edilmesini gerektiren geçici koşulların değiştiği, bu tür kararın ele alınıp değiştirilmesi için olanakların meydana geldiği de açık. Aramco, dünyanın en büyük ve en istikrarlı petrol şirketi olması hasebiyle, ekonomik analistler bu şirkete ekonomi tacının mücevheri lakabını takmıştır. Bu tür büyük bir şirketin bir bölümünün halka arzı haberi uluslararası mali pazarların iştahını açtı ve beklendiği gibi, konuyla ilgili uluslararası boyutta politik, finansal ve medyatik hareketlenme yaşandı. Dolayısıyla, bu beklenti ve hırsların ard arda yığılmasından sonra, Suudi Arabistan’ın son kararları kendileri için bir hayal kırıklığına neden oldu ve kararlar fazlasıyla dramatize edilerek ele alındı.

Bu konuyu birden çok arkadaşla Londra’da ele aldım; medyanın konuyu anlamadığını ve Suudi Arabistan’ın kararının gerektiğinde geciktirilecek veya öne alınacak finansal bir karar olduğunu, baskılardan kaynaklanmadığını ve bunun yeteri kadar medyada anlatılmadığını kendilerine anlattım. Medya, konuyu objektif olmayan ve bulanık bir şekilde ele aldı, maalesef.

ARAMCO’nun halka arzı, gerçekleşirse, tarihi ve önemli bir olay olacaktır. Halka arz gerektiğinde kullanılabilir bir finansal ‘kart’ olacaktır. Gereğinden fazla önem alan konuya soğukkanlılıkla bakıldığında vaziyetin bundan ibaret olduğu anlaşılabilir.

Hüseyin Şubukşi / Şarkul Avsat