Yorum: Türkiye’nin enerjisi ‘denizden’ esmekte

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden biri enerjidir.
Enerji, ülkeler arası rekabette son yüzyılda bilgiden ve teknolojiden sonra ki en önemli güç konumuna gelmiştir.
Ekonomi ve sosyal kalkınma açısından enerji kaynakları oldukça önemlidir. Endüstri Devrimi sonrasında insanın enerji kaynaklarına olan talebi artmış ve bu artış günümüzde de devam etmiştir.
Dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük bir kısmı fosil kaynaklardan (kömür, petrol ve doğal gaz) karşılanmaktadır.
Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında doğrusal bir ilişki olup, ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı görülmektedir.
Dünyada enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere karşın, ekonomik büyüme, teknolojik gelişme ve nüfus artışına paralel olarak sürekli bir artış eğilimi içindedir.
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin % 8’ine sahiptir. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye bu potansiyelini görmekte ve bu doğrultuda önümüzdeki dönemde bu potansiyelini kullanmaya dönük ciddi projeler geliştirilmekte ve yatırımlar yapılmaktadır.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Hükümet tarafından açıklanan 100 günlük icraat programı kapsamında yenilenebilir enerjide de dev projeler hayata geçirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 100 günlük hedefleri kapsamında 3 bin megavatlık yenilenebilir enerji kaynağı ülkenin kurulu gücüne eklenecek. Enerji depolama üniteli bin megavat Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) -Güneş Enerji Santralı (GES) yarışması ve bini denizde, bini de karada olmak üzere 2 bin megavatlık YEKA Rüzgâr Enerjisi Santralı (RES) ihalesi 100 gün içinde yapılacak.
Asgari 840, azami bin 200 megavat kapasiteli Türkiye’nin ilk deniz üstü (offshore) RES yarışmasına başvurular Ekim ayında alınacak.
Kurulacak deniz üstü rüzgâr YEKA yarışması için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ aday bölgeler olarak belirlendi.
Bu bölgelerde yapılacak deniz üstü RES ile mevcut sanayi ve lojistik yetkinlikleri, istihdam imkânları geliştirilirken, diğer yandan Trakya bölgesinin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni adımlar atılacak

SINAVLAR DEVAM EDECEK

Mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlıca ve maliyeti etkin olarak yatırıma dönüştürülmesi, sektörel gelişimin ve Türkiye’nin bu alanda yetkinlik ve üretim merkezi olması noktasında Bakanlık YEKA yarışmalarını devam ettirecek.
Öncelikleri arasında finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık yer alacak.
Son söz; Türkiye’nin enerji konusunda yapması gereken çok işi ve alması gereken uzun yolu olduğu açıktır. Değişen enerji sektörünün dinamik durumuna bağlı olarak hükümet politikaları oluşturulmalıdır.
Araştırma, geliştirme ve yatırım stratejilerini yenileyerek hızla karar alacak şekilde, uzun dönemli bilim ve teknoloji amaçlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Sezer Altan / Yeni Asır