2027 yılında Çin’deki elektrikli araç sayısı 11 milyona ulaşacak

Çin’de artan elektrikli araç sayısının ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına da olumlu etki yapacağı öngörüldü.

Fitch Solutions tarafından yapılan bir analize göre 2027 yılında Çin’deki elektrikli araç sayısı 11 milyona, bu araçların sahip oldukları pillerin elektrik depolama kapasitesi ise 1,138GWh seviyesine yükselecek.

Aynı tarihte ABD’deki elektrikli araçların depolama kapasitesi 295 GWh, Batı Avrupa’daki araçların ise 459 GWh düzeyinde kalacak. Bu durum ise araçtan-şebekeye (V2G / vehicle-to-grid) teknolojileri alanındaki çözümlerin Çin’de dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha hızlı şekilde devreye girmesini sağlayacak.

Bu teknolojilerde Çin elektrik şebekesindeki iletim sorunların önüne geçilmesini, ayrıca rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı daha fazla kapasitenin eklenmesini mümkün kılacak.