Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) yaptığı analiz, Hindistan’ın 2030 itibarıyla elektrik kurulu gücünün yüzde 40’nı fosil olmayan kaynaklardan elde etme hedefini 2020’de gerçekleştirebileceğini öngörüyor.
Paris Anlaşması kapsamında, her ülkenin 2020 yılı sonrası iklim eylemlerini ana hatları ile belirteceği ve mevcut hedefleri güncelleyeceği yeni Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) sunması gerekiyor. NDC’ler, her ülkenin yerel koşulları ve kabiliyetleri dahil edilerek hesaplanan, emisyon azaltım ve iklim eylemi beyanlarını içeriyor.
Hindistan’ın mevcut Ulusal Katkı Beyanı’nda üç kilit hedef yer alıyordu:
2030 itibarıyla, elektrik kurulu gücünün en az yüzde 40’nı fosil olmayan kaynaklardan elde etmek, 2022 itibarıyla 175 GW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücü kurmak, 25 güneş enerjisi sanayi parkı oluşturmak ve küresel güneş enerjisi ittifakını geliştirmek gibi adımları içeren yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği odaklı politikalar ile ülkenin 2030 yılı itibarıyla GSYİH emisyon yoğunluğunu 2005 değerleri üzerinden yüzde 33-35 oranında azaltmak, 2.5-3 milyar tonluk ek karbon yutağı alanı yeni orman ve ağaç örtüleriyle karbon dioksit biriktiren ve depolayan alanlar oluşturmak.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın