Enerji Bakanlığı bünyesinde Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu. Enerji verimliliği çalışmaları, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanları arasından çıkartılarak Daire Başkanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 10 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce çıkartılan bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Kararnamenin 38’inci maddesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (Kararname Numarası: 1), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini belirleyen 169’ncu maddesinde yapılan değişiklikle, enerji verimliliği alanındaki çalışmalar genel müdürlüğün görev alanından çıkarıldı.

Kararnamenin 40. Maddesiyle de, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 174’üncü maddesi değiştirilerek, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu.