Avrupa Birliği’nin asıl üyelik kriteri enerji yolları

AB’nin resmi sitesinde Gürcistan’ın Orta Asya enerjisinin deniz yoluyla Avrupa’ya taşınmasındaki en önemli köprü olduğu vurgulandı. Ülkenin AB adaylığının stratejik olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlığıyla bilinen europeaninterest internet sitesinde Gürcistan’ın AB ile ticari ve politik ilişkilerinin son derece olumlu olduğu, hukukun işleyişine ilişkin düzenlemeler ile AB ile Gürcistan arasında güçlü bir politik ve ticari ilişki kurulduğunun altı çizildi. Gürcistan’ın “AB’nin küresel güvenlik gücünün artırılmasına yardımcı olan ülkeler arasında olduğu” ifade edildi.

Bu haberle birlikte aynı gün yayınlanan bir başka haberde ise AB’nin yeni enerji stratejisi doğrultusunda Orta Asya ülkelerinin yer altı kaynakları ve geniş enerji kaynaklarının AB’ye ulaştırılması için Gürcistan’ın en kritik köprü olduğunun altı çizildi. Yazıda Hazar Denizi’nde Bakü’den başlayıp Gürcistan’ın Batum kentinden AB’ye aktarılacak olan enerji kaynaklarının sağlanmasına yönelik ABD’li ticaret şirketi Trammo ve Birleşik Krallık merkezli lojistik firması Wondernet Express’in devreye girdiği belirtildi.

AB’nin oluşturduğu hat üzerinden yalnızca Orta Asya ülkelerinin değil Hazar Denizi’nin doğal kaynaklarının da Avrupa’ya ve dünyaya ulaştırılacağı vurgusu yapılan yazıda bu ‘altın değerinde’ girişimin Gürcistan’a yüklü miktarda doğrudan yatırım sağlayacağı da iddia edildi. Bu ifadeler ve haber AB’nin resmi sitesinde de yer aldı. Söz konusu haber AB’nin, Gürcistan’ı hem Orta Asya enerjisini kendi tekeline almak hem de bölgede askeri olarak kullanabilmek için övdüğü ve ülke hakkında olumlu ifadelerle dolu raporlar yazdığını ortaya koydu.