“Çatısında güneş panelleriyle elektrik üretenlere indirim yapılsın”

Çevreci Enerji Derneği Başkanı Erman Kaya, yeni seçilecek belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, evinin çatısında güneş panelleriyle elektrik üretenlerden, alınan ödemelerin indirilmesini istedi.

Çevreci Enerji Derneği Başkanı Erman Kaya, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerin yerel yönetimlerinin, yenilenebilir enerjiye, iklim değişikliği ile mücadeleye önem verdiğini ifade etti. Bu ülkelerin güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını çevre ile uyumlu bir şekilde geliştirip uyguladıklarını aktaran Kaya, her coğrafyanın farklı yenilenebilir enerji kaynağına sahip olduğuna işaret etti.

Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin güneşten elektrik üretim değerinin çok düşük olmadığını bildiren Kaya, şunları kaydetti:

“Örneğin, Almanya ülkemizden daha kuzeyde yer alsa da toplam güneş enerji kurulu gücü 50 bin megavatı geçmiştir. 2018’in ilk yedi ayında 42 binin üzerinde çatıya panel kurulmuştur. Ülkemizin neredeyse her bölgesi güneş enerjisinden yararlanmaya uygun durumdadır. Çatısına güneş panelleri koyarak elektrik üretenlere, belediyeye verilecek harç veya ödemelerde indirim uygulaması veya yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklara idari kolaylıklar sağlanabilir. Örneğin, bazı belediyeler, belediyeye ödenen tüm ücretlerde yüzde 25 indirim uygulayarak yenilenebilir enerji kullanımı teşvik etmektedir.”

Kaya, belediye bünyesinde “İklim Değişikliği İle Mücadele” birimleri kurup vatandaşlara enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık değerlendirme gibi konular hakkında bilgiler verilmesi gerektiğini ifade etti.