Akfen’in Çanakkale’deki 30,6 MW’lık Kocalar RES projesi elektrik üretimine başladı

2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de bulunan 30,6 MW gücündeki Kocalar rüzgar enerji santrali elektrik üretimine başladı. 2019 içerisinde Çanakkale ve Denizli’de toplam kurulu gücü 245 MW olan 3 rüzgar enerji santrali projesini daha hayata geçirecek şirketin, sadece rüzgarda toplam kurulu gücü 275 MW’a ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam kurulu gücünün de 632 MW’a çıkacağı kaydedildi.

Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyan Çanakkale’deki Kocalar RES projesinde elektrik üretimi başladı.

30.6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesinde üretilen enerjinin ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırılarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının rüzgardan tek başına karşılanacağı açıklandı.