Kadir Has Üniversitesi, AB Enerji Projesi’ne dahil oldu

Kadir Has Üniversitesi, dünyanın ileri gelen üniversite ve kurumların yer aldığı, bütçesi 1 milyon 997 bin 325 euro olan “S-PARCS: Endüstri Parklarında Sürdürülebilir Enerji İşbirliği ve Hizmetler için Yeni Modeller Geliştirmek ve Test Etmek” projesinin konsorsiyumuna dahil oldu.

Proje ekibinde Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Merkez Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Doç. Dr. Ahmet Yücekaya ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Çelebi yer alıyor. İngiltere, İsveç, Türkiye, Rusya, İtalya, Portekiz, Avusturya ve Norveç’teki endüstriyel parklar arasında seçilecek en iyi uygulamaların kullanılacağı projede, üyeler, ülkelerindeki OSB ve KOBİ’lere yönelik endüstri parkındaki ortak enerji çözümleri üretecek.