Elektrik Tüketim İstatistikleri

Elektrik Tüketim İstatistikleri

Elektrik tüketim istatistikleri, Türkiye toplam elektrik tüketim ölçüm verilerinden elde edilmektedir. Veriler her ay bitişinde güncellenmektedir.

Aşağıdaki kısımda, geçmiş yılın aynı ayına göre değişim oranları yüzdesel olarak gösterilmektedir. Veriler her ay bitişinde güncellenmektedir.

Veri Kaynakları: TÜİK İstatistikleri, TEİAŞ, EPDK, Enerji Bakanlığı Resmi Raporları