Bu bölümde Türkiye Kurulu Gücüne dair gelişmeler sunulmaktadır. Veri birimi MW’dır. Detaylı olarak kuruluşlara ve yakıt cinsine göre verileri görüntüleyebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Grafik altından ilgili veriyi seçmeniz yeterlidir.

Türkiye'nin Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Elektrik Gücü (MW)

Türkiye'nin Kuruluşlara Göre Kurulu Elektrik Gücü (MW)

Türkiye'de Lisanssız Güneş Enerjisinin Gelişimi

Türkiye'de Lisanssız Rüzgar Enerjisinin Gelişimi

Jeotermal Kurulu Güç Gelişimi

Yenilenebilir Atık ve Çöp Gazı Kurulu Güç Gelişimi

Türkiye'de Lisanslı Rüzgar Enerjisinin Gelişimi

Türkiye'de Hidroelektrik (Barajlılar Hariç) Gelişimi

Veri Kaynakları: TÜİK İstatistikleri, TEİAŞ, EPDK, Enerji Bakanlığı Resmi Raporları