Ucuz Elektrik Rehberi

Ucuz Elektrik Rehberi

Türkiye’de enerji sektörü 2001 yılından itibaren kademeli olarak serbestleşmeye başlamıştır. Piyasadaki değişim ile artık dağıtımdan değil, elektrik tedarik lisansı sahibi satış şirketlerinden elektrik alınmaya başlanmıştır. Tek bir kuruma bağlı kalma zorunluluğu olmaksızın farklı şirketlerden elektrik alabilme hakkının kazanılmasıyla tüketicinin seçenekleri artmıştır. Daha ucuz veya daha kaliteli hizmet arayan tüketiciyi kendine çekmek isteyen şirketler de bu rekabet ortamında hizmetlerini geliştirme ve cazip hale getirme yarışına girmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2001 yılında “Serbest Tüketici” adlı bir terim sokmuştur. İlk başlarda serbest tüketici olma limiti oldukça yüksek olduğundan, tedarikçi değiştirmek için gerekli elektrik tüketimine herkes sahip değildi ve sadece sanayi ve büyük ticarethane gibi müşteri kitlesini içeren küçük bir kullanıcı bölümü hedefleniyordu. 2001 yılından günümüze yıllar içinde adım adım her yıl bu limit düşürüldü ve günümüzde artık herkesin evlerinde kullanabileceği düzeye gelmiştir.

Birkaç adımda serbest tüketici olarak indirimli elektrik avantajından yararlanabilirsiniz. Bunun için en ucuz elektrik tedarikçisini bulmakla başlamalısınız. EPDK’dan elektrik tedarik lisansı almış firmaları arayarak veya bu firmalara fatura kopyanızı mail atarak onlardan size sunacakları avantajlı elektrik fiyatını öğrenebilirsiniz.

Serbest Tüketici Piyasasının Gelişimi

Elektrik Piyasası Terimleri

Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge

Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi

İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar

PMUM, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birim

Serbest tüketici: Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi

Serbest tüketici limiti: 2018 yılı toplam tüketiminiz yıllık 2 bin kWh’in üzerinde ise kanunen  serbest tüketici hakkına sahipsiniz ve tedarikçi firmalardan ucuz elektrik kullanabilirsiniz. (aylık fatura tutarınız yaklaşık 68 TL ve üzeri ise)

Aylık fatura tutarı 68TL ve üzeri aboneler serbest tüketicidir.

Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketiciler

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim nedir?: Bu ayrım sözleşme gücüne göre belirlenir.36kV ile 1kV arası Orta Gerilim, 1kV altı ise Alçak Gerilimdir.